Produkter Tjenester Meny

Serviceavdeling

Vi har en egen serviceavdeling som raskt og effektivt trår til når det trengs. Vi påtar oss også faste serviceoppdrag og kan tilby forskjellige typer service- og vedlikeholdsavtaler. 

I tillegg utfører vi saneringsjobber i forbindelse med forsikringssaker. Gjennom VB sentralt har vi inngått avtaler med flere større forsikringsselskap. En stor del av samarbeidet med de forskjellige forsikringsselskapene foregår gjennom den nye portalen In4mo.

Det er en teknologisk løsning basert på nett og app som gjør at alle involverte til en hver tid har oversikt over arbeidet som gjøres. Arbeidsportalen bidrar bl.a. til raskere behandling av forsikringskrav og gir forsikringstagere mulighet til å følge progresjonen av sine egne forsikringskrav.

For nærmere informasjon, ta kontakt med vår serviceleder Runar Melvik